Vatten Avlopp Kretslopp 2019

Vatten Avlopp Kretslopp är den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med dagvatten, VA-planering och små avlopp. Varje år deltar flera hundra tjänstemän, konsulter och branschexperter för att knyta kontakter, få inspiration och inhämta de senaste forskningsresultaten och erfarenheterna inom små avlopp, dagvatten och VA-planering. SEKA Miljöteknik AB ställer som vanligt ut sina produkter för dagvattenrening. Vi ses i Halmstad 13-14 mars 2019!

2019-03/vak-2019