Vatten- och sedimentundersökningar

SEKA miljöteknik AB utför provtagningar på vatten och sediment för utredning av potentiella föroreningar.

Provtagning kan t.ex. ske på:

  • Grundvatten
  • Dagvatten/ytvatten
  • Oljeavskiljare (funktionskontroll och provtagning)
  • Naturvatten
  • Sediment
  • Biota

SEKA Miljöteknik vänder sig till myndigheter, företag och privatpersoner och vi erbjuder skräddarsydda lösningar.