Utbildning

De inom en verksamhet som arbetar med uppgifter som inbegriper farligt gods skall ha korrekt utbildning enligt kap. 1.3 ADR (Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg eller i terräng).

Dessa arbetsuppgifter kan vara allt från upprättande av godsdeklarationer, förpackning av kemikalier inför transport, lastnings- och lossningspersonal till chaufförer. SEKA Miljöteknik AB anordnar utbildningar, ofta anpassade utefter verksamheten, i enlighet med kraven i lagstiftningen. Vi ser helst att utbildningen sker på plats i er verksamhet då diskussioner om lokala problem lättast utreds just där.

Vi utför också en rad av specialanpassade utbildningar inom miljöområdet, allt från miljörätt till avfallsproblematik. 

Hör av er för mer information och offert.