Kontakt

Vallentuna, huvudkontor

Okvistavägen 28a
186 40 Vallentuna

Telefontid: 08.00-16.30
Lunch: 11.30-12.30
Mail: info@sekamiljoteknik.se
Tel: 08-235300
Orgnr: 556732-4180
Patrik Karlsson, VD Farligt avfall, Miljöinventering, Sanering
Daniel Sellberg, vice VD Farligt avfall, Utbildning, Säkerhetsrådgivare - transport av farligt gods
Mija Ahlström Ekonomiansvarig
Jannica Wallberg Ordermottagning, Administratör
Diana Jansson Säljare, farligt avfall
Henrik Svahnberg Dagvattenprodukter, Miljöutredningar, Tillståndsansökningar, Mark- & vattenundersökningar
Carola Lindström Miljöutredningar, Tillståndsansökningar, Mark- & vattenundersökningar
Peter Berglund Lager, rivning/sanering