Kontakt

Vallentuna, huvudkontor (öst)

Okvistavägen 28a
186 40 Vallentuna

Telefontid: 08.00-16.30
Lunch: 11.30-12.30
Mail: info@sekamiljoteknik.se
Tel: 08-235300
Orgnr: 556732-4180

Göteborg, regionskontor (väst)

Importgatan 45
422 46 Hisings Backa

Telefontid: 08.00-16.30
Lunch: 11.30-12.30
Mail: kundtjanst@sekamiljoteknik.se
Tel: 031-3883610

Region Öst

Patrik Karlsson, VD Farligt avfall, Miljöinventering, Sanering
Daniel Sellberg, vice VD Farligt avfall, Utbildning, Säkerhetsrådgivare - transport av farligt gods
Mija Ahlström Ekonomiansvarig
Jannica Wallberg Ordermottagning, Administratör
Gina Passanante Säljare, farligt avfall
Henrik Svahnberg Dagvattenprodukter, Miljöutredningar, Tillståndsansökningar, Mark- & vattenundersökningar
Carola Lindström Miljöutredningar, Tillståndsansökningar, Mark- & vattenundersökningar
Peter Berglund Lager, rivning/sanering

Region Väst

Ida Larsson Ordermottagning, administratör
Robin Sandersson Kontaktperson för farligt avfall
Linda Larsson Säljare, farligt avfall