Miljökonsult - från projektering till sanering

Vi på SEKA Miljöteknik AB har lång erfarenhet av skiftande konsultuppdrag inom olika miljöområden. Våra miljökonsulter har bred kompetens inom både mark, vatten, miljö och avfall. Vi hjälper dig gärna oavsett om du behöver få iordning en utredning, eller behöver genomföra ett akut saneringsuppdrag. Vi är behjälpliga från projektering till sanering!

Kort presentation av våra konsultområden: 

  • Markundersökningar - SEKA Miljöteknik genomför allt från inventering till sanering av förorenade områden eller byggnader, exempelvis industriområden.

  • Vattenanalys och vattenundersökningar - provtagning och vattenanalys på både grundvatten, dagvatten eller sediment. 

  • Tillståndsärenden - Vi hjälper dig att söka tillstånd från miljöbalken, upprätta en miljökonsekvensbeskrivning, m.m.

  • Miljöinventering - utreder miljösituationen i byggnader inför försäljning eller renovering. 

  • Säkerhetsrådgivning - vi erbjuder tjänsten säkerhetsrådgivare, för dig transporterar eller anlitar annan som transportör av farligt avfall.

  • Utbildning inom miljö och ansvar - SEKA MIljöteknik erbjuder utbildning som svarar mot föreskriften om transport av farligt avfall och gods. 

Läs mer om våra olika konsultområden under respektive menyflik!

Kontakta SEKA Miljöteknik

Vad kan våra miljökonsulter göra för er? 

Tveka inte att skicka iväg en kontaktförfrågan via vårt kontaktformulär! [https://www.sekamiljoteknik.se/Kontakt]