Miljökonsult

Miljökonsult - från projektering till sanering

Behöver du anlita en miljökonsult? Vi på SEKA Miljöteknik har lång erfarenhet av skiftande konsultuppdrag inom olika miljöområden. Våra miljökonsulter har bred kompetens inom både mark, vatten, miljö och avfall. Vi hjälper dig gärna oavsett om du behöver en utredning, eller behöver genomföra ett akut saneringsuppdrag. Vi är behjälpliga från projektering till sanering!

Varför ska jag anlita ett miljökonsultföretag?

Ett miljökonsultföretag ger råd till er som kund om socialt ansvar och hållbarhet gällande verksamheten i ert företag. Idag lägger omvärlden stort fokus och vikt på företags agerande inom hållbarhet, att företag ska kunna ta hand om miljön på ett sätt så att kommande generationers behov kan tillgodoses och att vi månar om en värld som alla kan leva i. Här är miljökonsultföretagen en viktig aktör för både miljön och företagens roll och anseende. 

Minska onödiga kostnader och er miljöpåverkan med en miljökonsult

Vissa branscher mer än andra har särskilt stor nytta av att anlita en miljökonsult. Olika regioner har därtill olika miljöregler där standarden fastställer om till exempel jord, grundvatten och inomhusluftcirkulation.

Planerar ert företag utvidga mark? Då kan vår miljökonsult hjälpa till och underlätta vid valet. Vi tar reda på om marken ni överväger uppfyller gällande standarder, vilket innebär att ni på lång sikt sparar både tid och pengar. Vi kan genom markutredning, upprätta en provtagningsplan för att sedan verkställa provtagning för föroreningar i mark.

SEKA Miljökonsultföretag utför i korthet:

Läs mer om våra olika konsultområden under respektive menyflik!

Vad kan våra miljökonsulter göra för er?

På SEKA Miljöteknik är vi vanligtvis med tidigt i processen. Vi arbetar med övergripande planering i tidigt skede men kan också ta markprover och andra provtagningar i pågående projekt.

Kontakta oss!