Konsult

SEKA Miljöteknik AB är väletablerat som konsultbolag inom olika miljöområden. Vi har ett flertal konsulter med inriktning inom mark, vatten, miljö och avfall. Vi kan vara behjälpliga från projektering till sanering.

Våra olika konsultområden finns beskrivna under respektive flik.