Filtercontainer

Filtercontainern är speciellt framtagen för de fall då en stationär struktur inte är lämplig, eller för rening av pumpat vatten där det krävs en tillfällig eller tidsbegränsad lösning när krav/riktvärden ställs på förorenade ämnen i utgående vatten.

Containern är utvecklad för sedimentation, avskiljning och filtrering av förorenat vatten.

Storlek:

Normalt 22-30 kbm, men kan anpassas efter behov.

Användningsområden:

 • Byggarbetsplatser
 • PFOS från brandskum
 • Gruvindustrin
 • Tunnel- och vägbyggen etc.

Föroreningar som kan reduceras:

 • Tungmetaller
 • Lösningsmedel
 • Sediment
 • PCB
 • PFOS
 • Näringsämnen (kväve och fosfor)
 • Petroleumprodukter
 • Filtermedia anpassas efter typ av föroreningar samt flöde.

Underhåll:

Underhåll sköts genom slamtömning som enkelt och överskådligt genomförs från ett utfällbart promenadgaller. Filtermedia byts från kortsidan. Taket kan fås som heltäckt tak, av nät eller annan lösning efter önskemål.

Provtagning:

Kan genomföras på inkommande och utgående vatten.