Filter efter befintlig oljeavskiljare

SEKA Miljöteknik AB kan presentera en rad av marknadsledande produkter inom området dagvattenrening. För verksamheter som har oljeavskiljare men ändå inte uppfyller utsläppskraven på grund av t.ex. för höga halter av metaller finns en mycket effektiv lösning.

Vi kan stolt presentera vår filterbrunn för efterfiltrering och rening av dagvatten med följande egenskaper:

 • Avsedd för att göra ett sista reningssteg av dagvatten innan det når VA-system eller recipient.
 • Kan med fördel placeras efter slam- och oljeavskiljare som inte uppfyller kraven på utgående dagvatten.
 • Hög flödeskapacitet.
 • Hög avskiljningseffekt på tungmetaller. Resultat från metallskrotsanläggningar indikerar på >80% avskiljning på kadmium, koppar, krom, 
 • Integrerad flödeslåda för enkel provtagning. bly och zink.
 • Flödeslådan dimensioneras efter beräknat vattenflöde och möjliggör flödesproportionerlig provtagning på ett enkelt sätt.
 • Flödeslådan dimensioneras efter beräknat vattenflöde och möjliggör flödesproportionerlig provtagning på ett enkelt sätt.
 • Bräddningsfilter.
 • Basutförandet är en 1400mm rund brunn men storleken på brunnen kan dimensioneras efter mängd förorening och vattenflöde.
 • Integrerat slamfång och oljeavskiljning.
 • Enkelt underhåll.