Farligt avfall

Vad är farligt avfall? Farligt avfall definieras som avfall av miljöfarliga ämnen med olika typer av egenskaper som t.ex. brandfarligt, frätande, ekotoxiskt, smittförande etc.

Hur kan vi på SEKA Miljöteknik hjälpa er med ert farliga avfall?

SEKA Miljöteknik AB hjälper er att utreda, strukturera, transportera och effektivisera er hantering av det farliga avfallet. Vi hjälper er också att bli av med det farliga avfallet på ett miljöriktigt och kostnadseffektivt sätt.

SEKA Miljöteknik AB är ett företag med såväl bredd som djup i kompetens kring hantering och omhändertagande av miljöfarligt avfall. För oss är engagerad och fokuserad service vår ständiga prio 1 - med oss kan du alltid räkna med snabb och effektiv återkoppling och professionellt genomförda serviceinsatser i alla led. Personliga och långsiktiga relationer med er som kunder, är något vi alltid eftersträvar och ser som det bästa betyg vi kan få.

SEKA Miljöteknik AB erbjuder följande tjänster:                   

 • Klassificering och karaktärisering av farligt avfall

 • Emballering och etikettering

 • Upprättande av erforderlig dokumentation

 • Transport av farligt avfall

 • Rådgivning och utbildning

 • Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

 • Uthyrning av miljöcontainrar

 • Akuta saneringsåtgärder

 • Försäljning av emballage och etiketter

 • Rapportering för spårbarhet av avfall

Farligt avfall finns inom många olika verksamhetsområden:

 • Tryckerier

 • Laboratorier

 • Universitet och skolor

 • Läkemedelsindustrin

 • Produktionsindustrier   

 • Kommuner och landsting

 • Fastighetsägare

 • Båtklubbar

 • Sjukvården

 • Verkstäder
   

Kontakta oss på SEKA Miljöteknik!

Vad kan vi hjälpa er verksamhet med? Tveka inte att skicka iväg ett mail via vårt kontaktformulär! 

bilder/dsc-0650-1
bilder/seka1
2019-02/milj-sk-p-med-ny-logga-2018
2019-02/kem-p-g-rd

Här kan du ladda ner informationsblad

Våra tillstånd
Produktblad miljöcontainer