Farligt avfall

Farligt avfall är avfall med olika typer av egenskaper som är farliga för människa och miljö, såsom brandfarligt, frätande, ekotoxiskt, smittförande etc. SEKA Miljöteknik AB hjälper er att utreda, strukturera och effektivisera er hantering av det farliga avfallet. Vi hjälper er också med att bli av med det farliga avfallet på ett miljöriktigt och kostnadseffektivt sätt.

SEKA Miljöteknik AB är ett företag med såväl bredd som djup i kompetens kring hantering och omhändertagande av farligt avfall. Vi har under många år arbetat med servicefokus som ett honnörsord. Genom personliga och långsiktiga relationer kan vi få utlopp för den entreprenörsanda och innovationskraft våra medarbetare besitter. Detta leder i sin tur till trygghet, säkerhet och kostnadseffektivitet för våra kunder.

SEKA Miljöteknik AB erbjuder följande tjänster:                      

 • Klassificering och karaktärisering av avfall
 • Emballering och etikettering
 • Upprättande av erforderlig dokumentation
 • Transport av farligt avfall
 • Rådgivning och utbildning
 • Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods
 • Uthyrning av miljöcontainrar
 • Akuta saneringsåtgärder
 • Försäljning av emballage och etiketter

Farligt avfall finns inom många olika verksamhetsområden.

Exempel på dessa kan vara:

 • Tryckerier
 • Laboratorier
 • Universitet och skolor
 • Läkemedelsindustrin
 • Produktionsindustrier   
 • Kommuner och landsting
 • Fastighetsägare
 • Båtklubbar
 • Sjukvården
 • Verkstäder
bilder/b2
bilder/seka1
2019-02/milj-sk-p-med-ny-logga-2018
2019-02/kem-p-g-rd

Här kan du ladda ner informationsblad

Våra tillstånd
Produktblad miljöcontainer