EcoVault-DN

EcoVault-DN är en struktur för denitrifikation av dagvatten som fungerar som ett komplement till/eller fristående från EcoVault.
  • Rening av näringsämnen t.ex. kväve och fosfor. 
  • Finns som mobil eller stationär konstruktion.
  • Enkelt underhåll – Renspolning och lättillgänglig slamsugning mellan filterbäddar. 
  • Låg underhållskostnad - filterbyte ca vart 5:e år.