Brunnsfilter

SEKA Miljöteknik AB kan erbjuda olika platsanpassade lösningar för filtrering av dagvatten i dagvattenbrunnar.

Exempel på lösningar kan vara:

Skräpkorgar:

  • stor uppsamlingsvolym
  • olika typer av material och maskstorlekar

Filterlösningar:

  • effektiva även vid höga flöden
  • olika typer av filtermedia beroende på förorening