Farligt avfall, vattenrening och markundersökningar - vi har kunskapen

Vi omhändertar farligt avfall på ett miljöriktigt sätt och hjälper kommuner och verksamheter med miljöutredningar och att rena sitt dagvatten.

SEKA Miljöteknik AB grundades 1999 i Stockholm

Bolaget startade som en specialistverksamhet inom området farligt avfall men har under åren utökats till att även gälla transporter, rådgivning, utbildning, försäljning av produkter och tjänster inom vattenreningsområdet, miljötekniska undersökningar och utredningar, tillståndsprocesser, miljöinventeringar etc.

SEKA Miljöteknik AB grundades 1999 i Stockholm

En giftfri framtid i fokus

Därför klassificerar, emballerar och transporterar vi farligt gods till destruktion samt ger råd om er hantering.

En giftfri framtid i fokus

Vi arbetar för renare sjöar och hav

Våra produkter reducerar lösta föroreningar, olja, partiklar, mikroplaster etc.

Vi arbetar för renare sjöar och hav

Konsulttjänster med miljö i fokus

Våra konsulttjänster bidrar till att uppfylla Sveriges miljömål.

Konsulttjänster med miljö i fokus